Activiteiten

Cursisten kunnen gedurende het hele jaar instromen bij de aangeboden cursussen. Wanneer een groep vol zit, komt de cursist op de wachtlijst en wordt zij benaderd zodra er plaats is.

viv-vrouwen-integratie-activiteiten

Bij de start van het lesjaar  worden cursisten die op de wachtlijst staan meegenomen in de planning. Al onze lessen worden gegeven door vrijwilligers en vinden plaats op de cursuslocatie Zonneplein 33 te Bergen op Zoom. VIV biedt de mogelijkheid om tijdens de ochtendlessen maximaal 2 kinderen (0-2 jr) van cursisten op te vangen.

Nederlandse les

Nederlandse les wordt gegeven op verschillende niveaus, van beginner-alfabetisering (instapniveau A1) tot gevorderden (richting B1). Bij de indeling in een taalgroep wordt rekening gehouden met het taalniveau van de cursist. Het is mogelijk dat gebruik wordt gemaakt van een instaptoets.

Groepsgrootte
Maximaal 12 cursisten

Lesmateriaal
Map met theorie en oefeningen

Hoe vaak
Volgens een vast weekrooster 2 dagdelen per week

Conversatieles

Wie graag beter Nederlands wil leren spreken, kan deelnemen aan conversatieles. Deze les is voor alle niveaus, de nadruk ligt op spreken.

Groepsgrootte
Maximaal 12 cursisten

Lesmateriaal
Map met lesmateriaal 

Hoe vaak
Volgens een vast weekrooster 1 dagdeel per week

Taalmaatje

Wie graag één op één begeleiding wenst bij het leren van de Nederlandse taal, kan les krijgen van een taalmaatje. In dat geval worden maximaal 2 cursisten samen door een taalmaatje begeleid, waarbij aangesloten wordt op de individuele behoeften van de cursisten.

Groepsgrootte
Maximaal 2 cursisten per taalmaatje

Lesmateriaal
Naar behoefte samengesteld

Hoe vaak
Na afspraak 1 dagdeel per week

 

Praktijklessen

Tijdens de praktijklessen wordt aandacht besteed aan onderwerpen die allemaal te maken hebben met de Nederlandse maatschappij. Er wordt voorlichting gegeven door een organisatie of instantie, bijvoorbeeld WijZijnTraverse, de Voorleesexpress, de brandweer, de GGD. Ook worden extra vaardigheden aangeleerd, bijvoorbeeld een EHBO-cursus. Deelname hieraan is verplicht en maakt onderdeel uit van de Nederlandse les.

Deelname aan een activiteit buiten Bergen op Zoom, zoals een bezoek aan een theater of museum of een cursus, is niet verplicht.

Excursies

Aan het einde van het lesjaar wordt voor de cursisten een excursie georganiseerd, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. Deelname hieraan is vrijwillig.

Weekoverzicht

DagCursusTijd
Maandagochtend

Nederlandse les

09:15 u. – 11:30 u.
Dinsdagochtend

Nederlandse les

conversatieles

09:15 u. – 11:30 u.
Dinsdagmiddag

Nederlandse les

conversatieles

13:00 u. – 15:00 u.
WoensdagochtendNederlandse les09:15 u. – 11:30 u.
DonderdagochtendNederlandse les09:15 u. – 11:30 u.
DonderdagmiddagNederlandse les13:00 u. – 15:00 u.
VrijdagochtendNederlandse les09:15 u. – 11:30 u.

De lessen bij VIV volgen de planning van een basisschooljaar. Dit betekent dat de lestijden zijn afgestemd op de schooltijden en dat wij tijdens de schoolvakanties gesloten zijn. 

Kosten 2023-2024

CursusDagdelen/weekPer jaarPer half jaar
Nederlandse les2€80,- 
Conversatieles1€50,- 
Taalmaatje1€60,-€30,-
Praktijklessenvariabelgeengeen
Excursiesvariabelgeengeen

N.B.: cursisten die worden aangemeld via ISD Brabantse Wal betalen voor bovenvermelde cursussen € 40,- (NL les), en € 30,- (conversatie) per lesjaar. Voor een taalmaatje € 25,- (per half jaar). 

Inschrijven

Inschrijven bij VIV is mogelijk via de mail, telefonisch of door langs te komen. Iedere cursist krijgt eerst een persoonlijk kennismakingsgesprek. Hierin kan worden aangegeven aan welke activiteiten de cursist zou willen deelnemen. Indien nodig wordt het taalniveau bepaald door middel van een instaptoets.

Bij de inschrijving wordt gevraagd naar de ID-kaart en het BSN-nummer. Het is handig deze documenten/gegevens mee te nemen bij het kennismakingsgesprek. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de eigen administratie van VIV.

Foto's