Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door www.vivboz.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. VIV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website noch voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van VIV opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door VIV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel VIV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites waarnaar VIV verwijst maar die niet door haar worden onderhouden wordt afgewezen.

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIV. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

VIV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Voor vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met VIV.
Telefoonnummer 0164 247 698 of via e-mail: contact@vivboz.nl.